X
تبلیغات
تحقیق در ارتباطات - چکونگی سنجش مفهوم "هویت ملی" در پایان نامه دانشجو مجید سعادتی

تحقیق در ارتباطات

تکالیف درسی مربوط به ارتباطات

چکونگی سنجش مفهوم "هویت ملی" در پایان نامه دانشجو مجید سعادتی

ما در یک تکلیف کلاسی بر آن شدیم تا نحوه سنجش مفاهیم انتزاعی را در تحقیقات دانشجویان مورد بررسی کنیم.

پایان نامه دانشجو مجید سعادتی با عنوان "هویت ملی در اخبار استانهای مرزی (کرمانشاه و آذربایجان غربی) برای این منظور انتخاب شد.

آقای سعادتی مفهوم هویت ملی را (در اخبار دو استان مرزی )که یک مفهوم انتزاعی است به این شکل سنجش نموده است:

در نخستین گام ابعاد مختلف مفهوم هویت ملی شناسایی و بیان شده است به عبارتی در راه تعریف و سنجش هویت ملیََ این مفهوم را به بخش های کوچکتر آن تقسیم بندی کرده است که عبارتند از بعد اجتماعی- بعد فرهنگی- بعد قومی- بعد تاریخی- بعد سیاسی- چند بعدی و بدون هویت.

در مرحله بعد آقای سعادتی برای هر یک از این ابعاد سازنده مفهوم هویت ملی به ارائه ایندیکاتور و معرف های روشن و جامعی دست زده است و به این ترتیب ابعاد هویت فرهنگی را تعریف عملیاتی نموده است به عنوان مثال برای سنجش بعد اجتماعی هویت ملی این مهرف ها را کنار هم به کار بسته است:۱- موفقیت علمی و فرهنگی ایرانیان۲- طرح های ملی و منطقه ای ۳- ازدواج و خانواده ۴- امور رفاهی و کمک به دیگران ۵-دانشگاه و مدرسه۶- مسائل جامعه.

در مقام نقد این نکته نیز گفتنی است که برخی از معرفهای مورد استفاده آقای سعادتی چندان مرتبط با ابعاد مورد نظر نبوده است و در برخی موارد نیز خود دارای ابهام و کلیت که باید خرد و به ایندیکاتور های روشنتر تبدیل می شود..

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم تیر 1390ساعت 10:31  توسط حمید شکری  |